Binnentuin de nieuwe buren

De winnaar!!

Binnentuin “De nieuwe buren” is en rustige oase in het stedelijke Spangen. ´Te rustig en zeker te formeel,´ vinden de bewoners. Ze willen een tuin met ruimte om te spelen, te picknicken, te lezen, … . Een plek voor iedereen!

Het blok “De nieuwe buren” is in 2006/2007 gerenoveerd en kort daarna opnieuw bewoond door nieuwe bewoners. De binnentuin heeft bij de renovatie weinig aandacht gekregen. Bestaande bomen zijn gekapt, er is veel verharding gemaakt, de indeling en begroeiing is niet divers en er zijn geen speel,- en verblijfplekken gemaakt waardoor de tuin weinig gebruikt wordt.

Het blok heeft een tuincommissie in het leven geroepen om dit te veranderen. De commissie heeft in 2009 een ontwerp gemaakt wat voorgelegd is aan de bewoners. In het najaar van 2009 is met grote meerderheid besloten het plan uit te voeren. Voldoende middelen en een gebrek aan expertise staan de realisatie echter in de weg.

In een aantal stappen probeert de tuincommissie het plan nu te realiseren: 'Allereerst willen we de verharding reduceren en meer groen maken. Daarnaast willen we een aantal plekken maken die het gebruik van de tuin stimuleren en de bewoners uitnodigen activiteiten in de tuin te ontplooien. En als laatste willen we de tuin meer divers maken met (meer)beplanting. Het karakter van de tuin dat we voor ogen hebben is een “wilde”, “ecologische”, “boeren”tuin die de gewenste diversiteit reflecteert. Het ontwerp en getekende plan is niet zozeer een blauwdruk, maar een gezamenlijk streefbeeld wat flexibel en aanpasbaar is'.
Meedoen aan dit project is voor de bewoners van het blok een enorme kans de binnentuin “De nieuwe buren” voor elkaar te krijgen!

Voor meer informatie: www.woonstadrotterdam.nl