Wollefoppengroen & Co

Wollefoppengroen&Co is een bewonersinitiatief voor stadslandbouw waar ook de deelgemeente en woningbouwcorporatie Vestia bij betrokken zijn. 'We hebben al veel bereikt,' zegt mede-initiatiefnemer Frenk Walkenbach. 'Wat we nu willen is een groen marktplein. 'Hij schets een plek waar buurtgenoten bij elkaar komen om te tuinieren, te eten en van het groen te genieten. 'Met de bijdrage van de Groene Loper 010 hopen we zo’n te realiseren. Denk aan een plein met een ring van fruitbomen en lage fruitstruiken eromheen waar je met elkaar leuke dingen doet.'