De wijkstichting Vitaal Pendrecht neemt op verzoek van een grote groep actieve bewoners het initiatief om de wijk te vergroenen en groen te houden. Vanwege het niet doorgaan van een nieuwbouwproject, bezuinigingen van de overheid en de woningcorporaties wil het bestuur namens de wijkbewoners het beheer overnemen van dit stuk grond dat al aan het verpauperen is aan de zuidrand van de wijk en aan het eind van de Middelharnisstraat. Met een groep bewoners kunnen we dan een uniek project realiseren, dat zullen we hieronder toelichten. Het zal de naam “Arboretum Pendrecht” krijgen.