Landgoed De Tempel in Overschie

 

Delftweg 186

De Tempel is een oude buitenplaats met een bijzondere tuin aan de Delftweg aan de Schie. Een landgoed is sinds 2000 een rijksmonument. Wellicht staat in dit park de oudste en dikste Eik van Rotterdam. Achter op het terrein staat ook nog een oude beuk. Het landgoed De Tempel ontleent zijn naam aan het slot De Tempel onder Berkel, tegen de grens met Overschie gelegen.

Historie

De naam van deze locatie is terug te leiden nar 1290. In de 17e eeuw bezat de familie van Oldenbarneveld derechten over De Tempel, toen nog een buurtschap op de plaats van het gesloopte slot. Johan van der Hoeven bouwde in het begin van de 18e eeuw een landhuis op de plek van het huidige landgoed. Hij bracht de rechten van De Tempel over op het nieuw gebouwde landhuis dat door hem en volgende eigenaren werd vergroot en uitgebreid. Kort na WO II verkocht de familie van Beek het landgoed aan de gemeente Rotterdam voor f 100.000 op voorwaarde dat het landgoed gebruikt zou blijven voor het publieke belang. 
 

Vleermuis reservaat

Het landgoed De Tempel herbergt tal van dieren. Zo komen er 51 soorten broedvogels en is de noordrand van het landgoed uitgeroepen tot vleermuisreservaat. Er komen zes soorten vleermuizen voor van de zeventien in ons land aanwezige soorten Op het terrein van De Tempel bevindt zich nu de Bouman stichting, een therapeutische woongemeenschap voor mensen met psychische problemen. Het gebied is dan ook niet zomaar toegankelijk voor publiek.
 

Halsbandparkieten

Op het landgoed De Tempel is een kolonie van halsbandparkieten aanwezig die schuil- en slaapplaatsen hebben in voornamelijk de gaten van essen en wilgen. Deze kolonie halsbandparkieten is vrijwel zeker op De Tempel terechtgekomen doordat ze door een “liefhebber” in vrijheid zijn gesteld of doordat ze ergens in de buurt uit een collectie ontsnapt zijn. Het aantal halsbandparkieten in het noordelijk stadsdeel wordt geschat op meer dan 100 exemplaren. Regelmatig kun je luidruchtige groepjes halsbandparkieten zien overvliegen. Vaak worden lange voedselvluchten uitgevoerd via het Zestienhovense Park, Melanchtonpark, Schiebroek-zuid, Plaswijckpark, Bergse Plassengebied tot in het Kralingse Bos. Aan de andere kant dringen ze op via het Sidelingepark, het Langerakpark, Diergaarde Blijdorp en via de Heemraadsingel naar het Park bij de Euromast. Je kunt ze ook wel zien in tuinen of bij flats. Heel boeiend om te kijken wat ze zoal uitspoken. Let eens op de manier waarop ze over takken klauteren en hoe ze hun sterke snavel gebruiken als extra houvast.
 
Landgoed De Tempel, Delftweg 186