Ommoordse Veld Open & Groen en Wijktuin

Ommoordse Veld Open & Groen en Wijktuin Ommoord

Wie de verschillende hotspots van de Groene Loper in gedachten langsgaat, merkt al snel hoeveel hotspots oorspronkelijk initiatieven zijn van enthousiaste individuen en groepen wijkbewoners. Het is aan de vasthoudendheid en betrokkenheid van die mensen te danken dat we nu, jaren later, nog van schitterende groene gebieden in de stad genieten.
 
Neem het Ommoordse Veld en de Wijktuin Ommoord. In de jaren zeventig gaven bewoners van de nieuwe wijk te kennen dat ze het braakliggend terrein tussen de galerijflats en de Rotte in oorspronkelijke vorm wilden behouden. Nu, zo'n veertig jaar later ligt er een veenweidelandschap ter grootte van 38 voetbalvelden.
 
Rob Hoebe is een van de leden van het wijktuinteam: 'In het moerasgebied groeien zeldzame planten als orchis en moeraskartelblad. In de weilanden grazen koeien en paarden en verder zijn er grauwe ganzen, kieviten, blauwe reigers, nijlganzen en soms de zilverreiger te vinden.'
 
De Wijktuin Ommoord maakt deel uit van het Ommoordse Veld en is altijd nog goed voor zo'n vier voetbalvelden. Hoebe: 'Het is een prachtig stukje groen met een rijke vegetatie. Oorspronkelijk was de wijktuin een stuk grond waar men de brokstukken van gebouwen, gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw, stortte. Het gebied kreeg hierdoor flinke hoogteverschillen. Dat en de gevarieerde inrichting geven het park een verrassend en afwisselend karakter. Het onderhoud doen we al 38 jaar met vrijwilligers uit de wijk in samenwerking met de dienst Gemeentewerken Rotterdam.'
 
Over het belang voor de buurt is Hoebe duidelijk: 'Het Ommoordse Veld levert een belangrijke meerwaarde aan de wijk. Er is hier veel hoogbouw en het groen voorziet in een grote behoefte aan recreatie en ontspanning'. 
 
In en aan het Ommoordse Veld liggen de laatste twee oude gebouwen die Ommoord rijk is: kinderboerderij De Blijde Wei en de Boerderij aan de Rotte. 'Wijkbewoners zijn zeer verknocht aan deze twee cultuurhistorisch belangrijke gebouwen. Juist in een nieuwbouwwijk als Ommoord vinden we de link naar het verleden heel belangrijk', constateert Hoebe.
 
De Blijde Wei heeft als kinderboerderij een goede nieuwe functie gekregen, maar voor de Boerderij aan de Rotte is de toekomst nog onzeker. Wijkbewoners zouden het pand liefst behouden en het een functie geven voor de wijk. Het zou zo jammer zijn als deze verdween om plaats te maken voor nieuwbouw.
 
www.ommoordseveld.blogspot.com