Overschiese Plasjes

 

Het natuurlijke gebied bestaat uit ongeveer 18 hectare, met vier plassen. Het grootste gedeelte bestaat uit water (bijna 6,7 ha). De plassen zijn restanten van een veenafgraving, met natuurvriendelijke en rietoevers. Er zijn graslanden met paden die er doorheen lopen. De veenplassen zijn ooit ontstaan door turfwinning. Achterblijvend water (door doorbraken van de zee) vormde plassen in het veen. Door het gebied lopen drie oude legakkers, stroken grond waar het uitgebaggerde veen te drogen werd gemaakt.