Wijknatuurteam Alexander

Wie met Rob Lathouwers op stap gaat in de vele groene gebieden die de deelgemeente Prins Alexander telt, hoeft zich geen moment te vervelen. De cultuurtechnicus weet niet alleen veel van het in cultuur brengen en houden van de grond, maar is ook een vogelkenner, die enthousiast vertelt welke vogels er te zien en te horen zijn, hoe ze leven en waar ze vandaan komen.

Lathouwers is namens het wijknatuurteam Alexander nauw betrokken bij de ontwikkeling van de noordoever van de Zevenhuizerplas. Dit is een verrassend stille plek met weidse uitzichten. Wie hier wandelt of fietst heeft niet het gevoel vlakbij een stad te zijn. 'Er zijn niet veel mensen die hier komen', zegt Lathouwers, 'de meeste kennen het hier helemaal niet'. Nesselande ligt aan de overkant van de plas. Het is meestal aan het zicht onttrokken door de vele wild begroeide eilandjes die langs de noordoever liggen. Dit is een prachtig gebied voor vogels. Op één van de eilanden broedt een kolonie lepelaars.
 
Lathouwers vervolgt: 'Het was de bedoeling aan de noordzijde van de plas een natuurgebied met bloemrijk grasland tot ontwikkeling te brengen met volop ruimte voor weidevogels. Wildgroei van riet maakte dit helaas onmogelijk'. Er is nu gekozen voor een variant met een moerasachtig karakter. 'Dat is jammer; een gemiste kans', oordeelt Lathouwers. 
 
Zijn belangrijkste drijfveer is juist om natuur zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat te behouden. Niet alleen buiten, maar ook in de stad zelf. Dat is van belang voor de leefbaarheid van de stad en het welbevinden van haar bewoners.
 
Rob Lathouwers maakt deel uit van het wijknatuurteam Alexander. De vereniging zet zich in voor meer natuur in deelgemeente. De reden daarvoor is simpel en voor de hand liggend: zo krijgen we een leefomgeving waarin het voor mensen, dieren en planten prettig wonen en leven is. De vereniging doet dat onder andere door het beheer van de natuurtuin in het Prinsenpark. Ze organiseert natuurexcursies en houdt plannen van de deelgemeente in de gaten, zodat de natuur goed beheerd blijft en voldoende kansen krijgt.
 
www.wijknatuurteam-alexander.nl