Zwaerdecroonstraat groeit groen!

 

Van stadsstraat naar lommerrijk laantje
  • Van groen naar GROENER 
  • Behouden van wat er is, en daarop voortbouwen en toevoegen
  • Bestaande bomen blijven en mogen zo oud worden als mogelijk.
  • Het gemeentelijk beheer moet bijdragen aan het zo oud mogelijk worden.
  • Er is standplaatsverbetering (bomenzand aanbrengen in de plantstroken/boomspiegels) nodig om dit te realiseren. 
  • Vervangen – indien noodzakelijk – door identieke GROTE bomen (maat 30-35, Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’).
  • Introductie van een tweede bomenlaag van de tweede grootte zoals bloesembomen of mooie herfstbomen, bijv. sierkers, sierappels en krentebomen 

Al sinds 2007 denken en praten bewoners en de deelgemeente met elkaar over de groene toekomst van de straat. Ondertussen heeft de Zwaerdecroonstraat een behoorlijke transformatie ondergaan. De oude woningen zijn gebleven, en achter de historische gevels zijn nieuwe woningen verrezen met nieuwe bewoners. De buurt is een groeiend succes. Mensen willen hier graag wonen. Een extra impuls voor de buitenruimte is dan ook de laatste beslissende stap in het creëren van een prettig stedelijk woonmilieu. Want dat het groener en beter moet, daar zijn alle bewoners het over eens. Zowel de nieuwkomers als de als de “zwaerdecrooners” met een langere historie hebben een groene toekomst voor ogen.

'Een belangrijke reden waarom wij ons hard maken voor een groene straat, is het uitblijven van de overkapping van de ’s-Gravendijkwal. Dat plan was bedoeld om de leefomgeving sterk te verbeteren. Vergroening verzacht en zuivert de straat en draagt bij aan een aantrekkelijk woonmilieu. Wij zoeken het in een eenvoudige oplossingen. Daarin is groen bepalend voor de sfeer. Het materiaal is gerecycled waar mogelijk. Er is 'spelaanleiding’ in plaats van standaard speeltoestellen. Water gebruiken we voor een gezonde beplanting. Bovenal koesteren wij onze bomen en willen hun directe omgeving verbeteren.' 
 
www.zwaerdecroonstraat.nl
 
Mogelijk gemaakt door: